Kimsankat - Kimya Sanayi Kataloğu
 
 
 
 • 0- Hizmetler
 • 1- Boya, Vernik, Reçine ve Mürekkep, Yapı Kimyasalları, Yapıştırıcı
 • 2 - Gıda ve Yem Endüstrisi
 • 3 - İlaç, Biyolojik ve Sağlıkla İlgili Ürünler
 • 4 - Kağıt ve Karton
 • 5 - Laboratuvar Kimyasalları, Cihazları, Araç ve Gereçleri
 • 6 - Metal Yüzey İşlemleri ve Kimyasalları
 • 7 - Plastik, Kauçuk ve Poliüretanlar
 • 8 - Su Şartlandırma ve Atıksu Arıtma
 • 9 - Temizlik Maddeleri ve Kozmetik
 • 10 - Tekstil ve Deri Kimyasalları ve Hammaddeleri
 • 11 - Toprak Ürünleri, Madencilik ve Seramik, Cam, Emaye, Çimento
 • 12- Ambalaj ve Kimyasalları
 • 13 - Endüstriyel Yağlar ve Gazlar
 • 14 - Sanayide Kullanılan Diğer Kimyasallar
 • 15 - Ölçüm - Kontrol Cihazları ve Proses Otomasyon Sistemleri
 • 16- Makina ve Ekipmanlar
   
   
  Dünya Kimya Sanayi Ticareti
   


  Dünya kimya sanayi dinamik bir sanayidir. Sanayileşmiş ülkelerde ilk üç sanayiden biridir. Dünya kimya sanayi geçen yüzyılın son çeyreğinden itibaren kömür katranı ürünleri ve boyar maddelerle başlayıp; inorganik ve organik sentezlerle 30’lu ve 40’lı yıllarda petrokimyasal ve plastik ürünlerdeki gelişmelere ve 60-70’li yıllarda gelinen belli bir seviyeye kadar istikrarlı bir yükselme göstermiştir. Son yıllarda farmasötik, biyokimya ve gen teknolojilerinde yaşanan çok büyük gelişmeler, dünya kimya sanayiini küresel bir düzeye ulaştırmıştır.

  Dünya Kimya Sanayi Üretimi Dünya kimya sanayi üretimi Batı Avrupa, ABD ve Japonya’ da yoğunlaşmaktadır. Bu ülkeler toplam dünya kimya sanayi üretiminin 3/4 gerçekleştirmektedirler. Dünya kimya sanayi üretimi tahmini 1 841 milyar euro olarak gerçekleşmiştir. Dünya üretiminin yaklaşık yüzde 29’unu (527 milyar euro) AB ülkeleri, yüzde 26’sını ABD (485 milyar euro), yüzde 13’ünü Asya ülkeleri (Japonya ve Çin hariç) (234 milyar euro), yüzde 10’unu Japonya (192 milyar euro) oluşturmaktadır.

  Bazı kaynaklara göre, söz konusu ülkelerin dünya kimya sanayi ticaretindeki etkinliği artmaya devam edecektir. Bunun yanı sıra Asya ülkelerinin dünya pazarında rolü de artarak sürecektir. Gelişmekte olan ülkelerde kişi başına düşen kimyasal tüketimi gelişmiş ülkelere oranla düşüktür. Gelişmiş ülkelerde kişi başına tüketim Japonya’da 1.620 dolar, Kuzey Amerika’da 1.295 dolar ve Batı Avrupa’da 1.073 dolar olup, dünya ortalaması 262 dolar düzeyindedir.

  Şu anda dünya kimyasal ürünler talebinde, AB, ABD ve Japonya yüzde 70, diğer ülkeler ise yüzde 30 pay almaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde gelecek yıllarda beklenen kimyasal ürünlerde talep artışı paralelinde gelişmeler yaşanması beklenmektedir.


  Kaynak : turkexport

   

  Tavsiye EtBize YazınAramaÜyelikFavorilerime EkleAna Sayfam Yap beyaz.net - bilisim - network - web uygulamalari